Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
møte1.jpg
Valg til styrefunksjoner og andre verv
Publisert 09.02.2019

Til alle boenheter

 

Det nærmer seg generalforsamling i borettslaget (23/4) og dermed også valg til flere tillitsvalgtfunksjoner.
Følgende er på valg:

 • To styremedlemmer for to år

 • To varamedlemmer for ett år

 • To delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for ett år

 • Tre medlemmer til valgkomiteen for ett år

Vi er interesserte i engasjerte beboere som kan tenke seg å være kandidater til styreverv/vara og valgkomite.
 

Om styrets arbeid

Marmorberget er et stort borettslag med 537 boenheter, inkludert 44 rekkehusleiligheter. Styrets oppgaver er generelt å sikre en best mulig forvaltning av eiendeler og drift av borettslaget, lede virksomheten i samsvar med lov og vedtekter/bestemmelser og følge retningslinjer gitt av årsmøtet.

Styret har i 2018 hatt 12 styremøter, 25 arbeidsmøter og 12 beboervakter (en fra styret har vært disponibel for henvendelser en fast dag i måneden fra kl. 18-19).


Styret har i perioden fordelt oppgaver som følger:

 • Styreleder: Ansvar for kontakten med GET og personalansvar for to ansatte

 • Nestleder: Ansvar for hjemmesiden og sosiale medier

 • Et styremedlem: Ansvar for rekkehusene (på valg)

 • Et styremedlem: Ansvar for juridiske avtaler

 • Et styremedlem: Ansvar for økonomi, avtaler med bank og forsikring og klagesaker (på valg)

Styrets prioriterte oppgaver framover blir: Parkering av El-biler, drenering, rør-problematikk, plan for grøntområder og generell drift av borettslaget.
 

Om styrets sammensetning

Sammensetningen av styret bør i utgangspunktet speile borettslagets mangfold med hensyn til blant annet kjønn, alder, bakgrunn, utdanning og geografisk spredning på bygninger/oppganger. Det har vært praksis at ett av styremedlemmene kommer fra rekkehusleilighetene.
 

Hvorfor engasjere seg i styreverv

 • Du får anledning til å påvirke eget bomiljø

 • Du får kompetanse innen bolig og forvaltning

 • Du får kunnskap om bomiljø

 • Du får tilgang til økt kompetanse gjennom kurs og opplæring

 • Du får anledning til å utvide din kontaktflate

 • Du får organisasjonserfaring

 • Du deltar i et meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid

 • Du får en trivelig og krevende «hobby» sammen med et profesjonelt styre

 • Du får erfaring og opplæring som et positivt tilskudd til jobb og karriere

 • Du får støtte fra en profesjonell forretningsfører som gir deg trygghet for kvalitet og økonomisk oppfølging

 • Du får honorar for innsatsen
   

Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen kommer først til å ta kontakt med eksisterende styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg. Så vil vi gjerne ha en tilbakemelding fra engasjerte beboere som kan tenke seg å være kandidater til styre-/vara verv, eller som medlemmer av valgkomiteen. Vi kommer til å ta en samlet vurdering før innstilling. De som foreslås innstilt til verv vil bli kontaktet for bekreftelse. - Som det fremgår av opplysninger om styrets arbeid må en regne med å bruke noe tid på styrevervet, og at det kreves engasjement og innsatsvilje i rollen. Vi ser det som en forutsetning at de som melder seg til innsats har tenkt å bli boende i borettslaget en stund.


Tilbakemelding med opplysninger om:
Navn, alder, adresse, interessefelt/ kompetanse/erfaring, type verv som ønskes, tlf. nr. og e-postadresse – sendes til valgkomiteen v/ Tormod Jahr, Vaskeribakken 15, på e-post: tormodjahr@gmail.com. (tlf.: 95749255)

Frist for tilbakemelding: Torsdag, 21/2-2019

 

Med vennlig hilsen
for valgkomiteen
Tormod Jahr

Fordelsprogram for beboereLes mer

Leie av GrendehusetLes mer

Været i Lambertseter

Søndag
12°C
Partly cloudy
Mandag
14°C
Partly cloudy
Tirsdag
16°C
Partly cloudy
Værvarsel fra yr.no

Kart (her er vi)