Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
images200T9QJN.jpg
images200T9QJN.jpg
Informasjon om Elbil - Lading og sikkerhet.
Publisert 10.11.2017
På grunn av flere henvendelser til styret og driftskontor, samt at noen beboere har startet med å trekke skjøteledninger til lading av El-bil over gaten ønsker Marmorberget borettslag å informere litt om ulovligheten av dette og om hvor farlig dette kan være med mer.
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sagt noe om dette, da de er den nasjonale elsikkerhetsmyndighet og forvalter Regelverket for sikker utførelse og bruk av elektriske installasjoner og utstyr.
Regelverket omfatter blant annet ladestasjoner med kabel og plugg frem til kontakten i bilen. Direktoratet er også nasjonal brannsikkerhetsmyndighet med ansvar for forebyggende brannvern og opplæring av brannfolk. Vi tar kun for oss pkt. 2, 3 og 4 i dette regelverket.
 
Pkt. 2. Bruk av eksisterende kontakter
På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas.
Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget "skal være egnet til forutsatt bruk".
Bakgrunnen er at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må installeres en spesiell jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.
 
Dette innebærer at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk, det vil si jordfeilbryter type B, samt maks 10 A sikring for vanlig kontakt (strømbegrensning gjelder ikke for CEE/EN 309 kontakt). Det er også viktig å få sjekket om anlegget faktisk tåler den aktuelle belastningen over tid. Ta kontakt med en kontrollerende godkjent virksomhet for å sjekke tilstanden på anlegget og få råd om eventuelle tiltak.

Pkt. 3. Skjøteledninger skal ikke benyttes
Ladekabel skal ikke forlenges med skjøteledning grunnet fare for skade og varmgang. Unntaksvis kan skjøteledning benyttes ved nødlading. Under ingen omstendigheter må kabel legges over fortau eller vei der den kan bli skadet eller forårsake skade.
Merknad: DSB erfarer at noen elbileiere legger ladekabel gjennom vindu fra bolig.
Dette kan medføre livsfare og er ikke tillatt.
 
Pkt. 4. Krav til periodisk sjekk av ladesystem i borettslag og sameier
Borettslag og sameier er underlagt forskrift om internkontroll og skal derfor etablere rutiner for ukentlig visuell sjekk av ladesystem og ladekontakter som borettslaget/sameiet selv eier eller har ansvaret for. Dette kan for eksempel utføres av vaktmester i forbindelse med vernerunde. Det må også gjennomføres årlig kontroll av ladeanlegget av en kompetent elvirksomhet.
 
Ift. Pkt. 4 Krav til periodisk sjekk av ladesystem i borettslag og sameier, samt Internkontroll forskriften, så har vi som virksomhet krav til internkontroll. Marmorberget Borettslag har derfor etablert rutiner for internkontroll og der inngår ukentlig og månedlig visuell El-sjekk av elektriske komponenter som borettslaget selv eier eller har ansvaret for. Dette utføres av vaktmester i forbindelse med vernerunder.
Dette medfører at Marmorberget Borettslag vil foreta internkontrollrunder, der vi også vil kontrollere dette med lading av Elbil og bruk av skjøteledninger. Ytterste konsekvens ved gjentagende brudd på bestemmelser i Pkt. 3. Skjøteledninger skal ikke benyttes, der bruk av skjøteledninger og kabel som legges over fortau eller vei blir nevnt, kan være at utkastelsesforretning blir avholdt iht. tvangsfullbyrdelsesloven og husleieloven.
 
 
Skulle det være spørsmål, vennligst ta kontakt med driftskontoret pr. telefon eller pr. e-post til marmorberget@getmail.no
Med Vennlig Hilsen
Styret
Marmorberget borettslag
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Leie av GrendehusetLes mer

Været i Lambertseter

Mandag
10°C
Clear sky
Tirsdag
13°C
Fair
Onsdag
14°C
Fair
Værvarsel fra yr.no

Kart (her er vi)